Disclaimer

Persoonsgegevens

Lartap Vof verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze door de bezoeker vrijwillig wordt verstrekt.Wij gaan er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over Lartap. Wij verzekern elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.